Administratīvās tiesības

  • Konsultējam ar administratīvajām tiesībām saistītos jautājumos.
  • Sastādām pieteikumus par pieņemto administratīvo lēmumu kā arī iestādes faktiskās rīcības pārsūdzēšanu.
  • Pārstāvam intereses administratīvajā procesā iestādēs un tiesās.

Zvani vai raksti!

  •  council_raimonds