Darba tiesības

Juridiskā palīdzība darba tiesībās ietver:

  • konsultācijas par darba tiesiskajām attiecībām, to uzsākšanu vai pārtraukšanu (izbeigšanu);
  • konsultācijas un praktisku darba līgumu izvērtēšanu, darba līgumu sagatavošanu;
  • konsultācijas darba tiesisko attiecību izbeigšanas gadījumā;
  • pārstāvību darba strīdu risināšanā tiesās.

Zvani vai raksti!

  •  council_raimonds