Nekustamais īpašums

Nekustamā īpašuma tiesībās sniedzamā palīdzība ietver:

  • konsultācijas ar nekustamā īpašuma iegādi un pārdošanu saistītās darbībās un līgumu sagatavošanā;
  • konsultācijas nomas un īres jautājumos, kā arī sagatavojam nomas un īres līgumus;
  • padziļinātu būvniecības projektu izpēti, kā arī būvniecības tiesiskuma izvērtēšanu;
  • līgumu sagatavošanu ar darbu izpildītājiem par būvniecības ieceres realizēšanu un projekta izpildi;
  • konsultācijas un klientu pārstāvību aizdevuma un ķīlas līgumu ar banku sagatavošanas un noslēgšanas procesā.

Zvani vai raksti!

  •  council_raimonds