Tiesvedība

Birojs nodrošina palīdzību tiesvedībā dažādās jomās ‒ kā civiltiesību un administratīvo tiesību, tā arī krimināltiesību nozarē.
Aizstāvība tiesā prasa specializētas zināšanas, tādēļ kopīgi ar klientiem veicam problēmas izpēti, sagatavojam tiesvedībai nepieciešamos dokumentus un iesniedzam tos tiesā, kā arī aizstāvam un pārstāvam savus klientus tiesās.

Birojs piedāvā šādus pakalpojumus:

  • veic aizstāvību pirmstiesas kriminālprocesā un tiesā;
  • pārstāv klientus komerciālo strīdu gadījumos, tostarp šķīrējtiesās;
  • pārstāv klientus VID, Valsts darba inspekcijas u.c. publisko iestāžu pieņemto lēmumu pārsūdzēšanā;
  • sagatavo pieteikumus tiesai parādu piedziņas, saistību izpildes un citos
  • procesos;
  • pārstāv klientus darba strīdu lietās.

Zvani vai raksti!

  •  council_raimonds