Jautājums:

"Vai parādnieka maksātnespējas procesa izbeigšana atbrīvo parādnieka galvinieku no saistībām saskaņā ar Civillikuma 1710.pantu un 1712.pantu?"

Advokātu biroja atbilde:

"Tieša atbilde uz minēto jautājumu šobrīd nav iespējama, jo viedoklis par to starp tiesnešiem nav viennozīmīgs. Pamatojoties uz Civillietu departamenta tiesnešu kolēģijas rīcības sēdes 2015.gada 30.oktobra lēmumu lietā Nr.SKC-1443 šobrīd vadošais viedoklis norāda uz to, ka galvinieks nebūtu atbrīvojams no uzņemtajām parādnieka saistībām. Tajā pašā laikā jāpiezīmē, ka starp tiesnešiem viedoklis par šo nav viennozīmīgs un tādēļ paredzams, ka prakse šajā jomā noteikti var attīstīsies. Turpināsim sekot tiesu praksei"

Jautājums

Sveiki! Esam ģimene, gaidām mazuli. Oficiāli precējušies, dzīvojam mājā ar daļējām ērtībām, viena istaba kopā ar virtuvi, te pat nav vietas bērna gultiņai. Ir hipotekārais kredīts, vienistabas dzīvoklis, kuru izīrējam. Vai ir iespējams valstij pieprasīt dzīvokli ar visām ērtībām?

Advokātu biroja atbilde

Personas, kuras ir tiesīgas saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, kārtību, kādā personas reģistrējamas palīdzības reģistrā un izslēdzamas no tā, palīdzības sniegšanas kārtību, kā arī pašvaldības institūcijas, kuras reģistrē personas un sniedz palīdzību nosaka 13.11.2007. Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.94 “Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība”. Lai izvērtētu konkrētu situāciju Jums ir jāvēršas Rīgas domes Komunālā departamenta Dzīvokļu pārvaldē Brīvības iela 49/53, piektajā un astotajā stāvā. Darba laiki: pirmdienās, otrdienās un trešdienās no 8:30 līdz 17:00; ceturtdienās no 10:00 līdz 19:00; piektdienās no 8:30 līdz 16:30. Tālruņi uzziņām 67012509, 67037149, 67105835.

Jautājums

Garāžas kooperatīva priekšsēdētājs kā mums liekas kopā ar bijušo garāžas saimnieku viltoja iesniegumu. Bet gadu atpakaļ mēs pārreģistrējām garāžu un mums ir palicis čeks. Bet tagad izrādās, ka uz vienu garāžu ir divi saimnieki. Ko Jūs ieteiktu tādā situācijā?

Advokātu biroja atbilde

Saskaņā ar civillikumu par nekustamā īpašuma īpašnieku ir uzskatāms tikai tas, kurš kā īpašnieks ir ierakstīts zemesgrāmatā. Pieņemot, ka starp abiem ieguvējiem nepastāv nekādas attiecības nav īsti saprotams, kā varēja rasties situācija, ka zemesgrāmatas tiesneši ir reģistrējuši divus īpašniekus vienam īpašumam. Jebkurā gadījumā savu īpašumtiesību nostiprināšanai pret katru, kas to valda prettiesiski ir ceļama  tiesā īpašuma prasība.

Jautājums

Man ir problēma. Esmu trīs bērnu māmiņa, jaunākās meitiņas tēvs, ar kuru nebiju stājusies oficiālā laulībā jau divus mēnešus nemaksā uzturlīdzekļus, lai gan bijām pie advokāta un uzrakstījām vienošanos par uzturlīdzekļu maksāšanu 80ls apmērā katru mēnesi. ”šāds papīrs ir, bet nav notariāli apstiprināts. Advokāte teica, ka varot ar to griezties tiesā. Tēvam darba oficiāla nekad nav bijis jo viņš ir celtnieks un izņēmis dokumentu par individuālo nodokļu maksāšanu. Ja es griežos tiesā vai es varēšu bērnam dabūt šos 80ls,vai arī valsts noteikto naudas summu. Es pati nevaru strādāt jo meitiņai ir tikai 1.7gadiņš. Kādi dokumenti man vajadzīgi lai iesniegtu tiesai?

Advokātu biroja atbilde

Līgums ir spēkā, pat ja tas nav slēgts pie notāra. Jūsu advokāte Jums pareizi ieteica vērsties tiesā, lai uzsāktu uzturlīdzekļu piedziņu tiesas ceļā. Jāņem vērā, ka tiesa varēs piedzīt uzturlīdzekļus tikai no tās dienas, kad tiesā ir iesniegta prasība par uzturlīdzekļu piedziņu. Tas nozīmē, ka šobrīd nebūtu Jūsu interesēs kavēt šīs prasības iesniegšanu. Attiecībā uz uzturlīdzekļu apmēru Ls 80  Ministru Kabineta notikumi paredz minimālo uzturlīdzekļu apmēru, kas  uz šo brīdi Jūsu bērnam būtu Ls 40. Summas, kas pārsniedz šo apmēru būtu pierādāmas un piedzenamas tiesā papildus. Tam, ka bērna tēvs oficiāli nekur nestrādā nav ižšķirošas nozīmes. Prasība sastādāma rakstiski un iesniedzama pēc parādnieka vai Jūsu dzīvesvietas. Prasībai pievienojama bērna dzimšanas apliecības tiesā izgatavota kopija vai notariāls norakts, Jūsu pases kopija, izziņa, kas apliecina, ka Jūs esat bērna kopšanas atvaļinājumā, kā arī uzturlīdzekļu summas matemātisks aprēķins.

Par dotās kategorijas prasību valsts nodeva nav jāmaksā.

Jautājums

Esmu parādā bankai vairāk kā Ls 30 000 par kredītā nopirktu dzīvokli. Dzīvokļa tirgus cena ir ap Ls 14 000. Mani ienākumi ir būtiski samazinājušies un tādēļ apsveru fiziskas personas maksātnespējas procesa uzsākšanu. Kādi ir Jūsu biroja izcenojumi?

Advokātu biroja atbilde

Konsultācijas cena maksātnespējas tiesībās ir Ls 35. Tās laikā Jums tiks izskaidrots, kas ir maksātnespējas process un kā viņš iedalās, kādas ir kopējās procesa izmaksas, ar kādiem riskiem jārēķinās, cik kopā Jūsu gadījumā aizņems process utml. Tāpat esam gatavi sagatavot Jums maksātnespējas procesa pieteikumu. Pieteikuma sagatavošanas maksa ir Ls 150.  Saistību dzēšanas plāna sagatavošanas maksas apmērs ir atkarīgs no kreditoru daudzuma un cena svārstās no Ls 150 ar vienu kreditoru līdz Ls 200, ja kreditori ir vairāk kā četri.

Zvani vai raksti!

  •  council_raimonds