Būtiski grozījumi Civilllikumā saistībā ar procentu un līgumsoda piemērošanu

2013.gada 20.jūnijā Saeima ir pieņēmusi un ar 2014.gada 1.janvāri stāsies spēkā Civillikuma Saistību tiesību daļas grozījumi attiecībā uz līgumsodu. Tie grozīs līdzšinējo praksi attiecībā uz dotā saistību pastiprināšanas līdzekļa piemērošanu turpmāk. Cita starpā, grozījumi, paredz, ka turpmāk līgumsods tiks ierobežots ar apmēru 10 procenti no pamatparāda. Tāpat turpmāk tiks ierobežota līgumsoda piemērošanu par saistību nepienācīgu izpildi vai neizpildīšanu īstā laikā.

Grozījumi Civillikuma 1764.pantā iedzīvina likumā līdz šim bieži izskanējušu jēdzienu “godīga darījumu prakse” līdz ar ko turpmāk arī procentu apmērs var tikt atzīts par prettiesisku, ja tie ir nesamērīgi un godīgai praksei neatbilstoši.

Pilnu likuma grozījumu tekstu varat atrast šeit.

Vairāk šajā kategorijā: Jauni pienākumi »

Twitter

Zvani vai raksti!

  •  council_raimonds